40 let LIBŠTÁTSKÉHO ŠACHU – historii je potřeba si opakovat

40 let LIBŠTÁTSKÉHO ŠACHU – historii je potřeba si opakovat
V říjnu r. 1976 JIŘÍ FARSKÝ, jemuž tehdy bylo 28 let, založil spolu s několika nadšenci v Bělé nedaleko Libštátu šachový kroužek, jehož sponzorem se stalo zemědělské družstvo JZD Družba Libštát. O rok později, někdy na podzim v roce 1977, se členové šachového kroužku v Bělé rozhodli přestěhovat šachovou činnost do Libštátu a založit šachový klub.Na základě rozhodnutí učiněného v roce 1977 byl založený Šachový klub Libštát, jenž měl svoje první sídlo v bývalé knihovně Kulturního domu.V letech 1980-95 měla šachová hra v Libštátu nejširší společenskou popularitu. Tehdy se počet šachistů rozrostl až na 36 aktivních členů. Někteří z nich se starali, aby se šachová hra neuzavírala pouze jenom do své užší odborné šachové podoby. Šachový klub v Libštátu byl pořadatelem šachových plesů, organizátorem vlastivědných zájezdů a podílel se spolu s některými jinými organizacemi na pořádání kulturních akcí, které měly širší společenský význam.
Hlavní činnost se zaměřovala na práci s mládeží. O tu se nejvíce staral zakladatel oddílu Jiří Farský, jenž měl obětavé spolupracovníky v Jiřím Otmarovi a Ladislavu Ďurinovi. V letech 1979 – 1994 prošlo šachovou školou, vedenou Jiřím Farským celkem, 200 dětí z Libštátu
a jeho okolí. Předseda JZD Družba Libštát pan Miloslav Dolenský, jenž se nejvíce zasloužil o finanční zabezpečování činnosti šachového oddílu, umožnil dětem, aby se pod vedením shora uvedených obětavých šachových funkcionářů zúčastňovaly mládežnických šachových turnajů pořádaných v celé tehdejší Československé republice. Zásluhou Jiřího Farského se v Libštátu pořádaly čtyřikrát i žákovské turnaje zařazené do Velké ceny Česko-slovenska žákovských družstev. V každém z nich soutěžilo celkem 150 dětí, které se do Libštátu sjížděly z celé republiky. O hrací místnosti, vzorné ubytování a stravování všech dětí, které soutěžily o Velkou cenu Libštátu, se obětavě staral tehdejší předseda MNV pan Josef Špinka.
/zdroj informací-Libštátský zpravodaj/